International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közgyűlés

Közérdekű > 2011

 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
 Magyar Szekció Paksi Szervezete  7030 Paks, Dózsa György u. 54.
 Tel/Fax.: (75) 510-640,  BM.: (23) 60-28, Fax.: (23)  60-80,  30/ 238-0095
 E-mail:juhaszis@tolna.police.hu


Jegyzőkönyv közgyűlésről
2011.június 10-én


Készült 2011. június 10. 13 óra 30 perckor Paks, Dózsa Gy. út 54. szám 2. emelet Nagyterem.

Jegyzőkönyvvezető:   Égnerné Prantner Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Molnár Lajos
   Berki Sándor

Jelenlévők száma: 12 fő, lásd Névjegyzékben  (taglétszám 44 fő)

Juhász István levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés nem szavazóképes, ezért 13 óra 45 percre új közgyűlést tűzött ki. 6 fő tagunk (Siófoki kollégák) - nevük a jegyzéken - szolgálati elfoglaltság miatt nem tud megjelenni, de írásban a korábbi vezetést javasolja megtartani a következő 4 év vezetőségének.

13 óra 45 perckor Juhász István levezető elnök megnyitja a közgyűlést. A levezető elnök felkéri Gaszler Sándort az előkészítő jelölőbizottság elnökét, számoljon be munkájuk eredményéről.

G. S. : Mint a bizottság elnöke a jelenlevőket tájékoztatom arról, hogy a taglétszám 80 %-a megkérdezésre került a tisztségek vonatkozásában, és a megkérdezettek egyhangúlag a régi vezetőséget tartják megfelelőnek a vezetésre, eddigi munkájukkal elégedettek és amennyiben a jelenlevőknek a személyekre vonatkozóan új jelölésük nem lesz, úgy a régi vezetőséget és elnököt kérik fel munkájuk folytatására.
Kérdezem, hogy a jelenlévők közül van-e valakinek a régi vezetőségi tagokra és az elnök személyére vonatkozóan más jelölése?
(Nincs új jelölés.)
Megállapítom, hogy a közgyűlésen jelenlévők közül mindenki egyhangúlag a régi vezetőségi tagokat jelölte újra. A fentiek alapján az előkészítő jelölőbizottság a munkáját elvégezte, átadja az elnöknek és a tagoknak a munkát.

A levezető elnök köszöni a bizottság munkáját és megállapítja, hogy a jelenlévő12 fő + 6 fő írásban adta le voksát. A levezető elnök a szavazás vonatkozásában kérdezi a közgyűlést nyílt vagy titkos szavazásról. A tagság egyhangúan nyílt szavazásról döntött.
A vezetőség tagjai mindegyike továbbiakban is vállalja tisztségét.

A jelenlévő tagság egyhangúlag megszavazza a vezetőséget.
A megszavazott vezetőség az elkövetkező 4 évben vállalja a Szervezet vezetését.


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Magyar Szekció Paksi Szervezete  7030 Paks, Dózsa György u. 54.
Tel/Fax.: (75) 510-640,  BM.: (23) 60-28, Fax.: (23)  60-80,  30/ 238-0095
E-mail:juhaszis@tolna.police.hu


Jegyzőkönyv közgyűlésről
2011.június 10-én


2. napirendi pont: 2011. szeptember-október rendezvény tervezet (kiadványok, stb).
A levezető elnök szavazásra bocsátja a tervezetet, melyben IPA bélyeg, IPA kiadvány, IPA levelezőlap szerepel.
A közgyűlés a 15. évfordulóra tervezett kiadványok megrendelésére, elkészítésére a tervezetet egyhangúlag megszavazta.

(Strandfoci július 22-23.)

A levezető elnök megkérdezi a tagokat, van-e egyéb ?
Lőrincz József kért tájékoztatást a Cseresznyési IPA tulajdonú területről. Juhász István röviden tájékoztatta.

A közgyűlést 14:35-kor berekesztette.


Jegyzőkönyv vezető:    Égnerné Prantner Katalin sk.Jegyzőkönyv hitelesítők:

 Molnár Lajos sk.    Berki Sándor sk.


 
 
Back to content | Back to main menu