International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közgyűlés

Közérdekű > 2012

 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
 Magyar Szekció Paksi Szervezete  7030 Paks, Dózsa György u. 54.
 Tel/Fax.: (75) 510-640,  BM.: (23) 60-28, Fax.: (23)  60-80,  30/ 238-0095
 E-mail:juhaszis@tolna.police.hu ,web lap:www.ipa-paks.com


Jegyzőkönyv
2012.02.09.

Készült 2012. február 9. napján.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Elnök: Az alábbi egyeztetés alapján 2012.02.09-én 14:30 órakor megnyitom az ülést, és egyben megállapítom, hogy nem vagyunk határozatképesek, így 14:45 órakor új közgyűlést hívok össze, a korábban meghirdetett napirendi pontokkal.

14:45 óra.
Elnök: A közgyűlés az új időpontra összehívva. Megállapítom, hogy a létszám: 10 fő jelenlévő + 9 fő, aki írásban mondta el véleményét a beszámolóról és tett javaslatot. Egyesületünk létszáma 43 fő. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés a második fordulóban kerül megtartásra, megállapítom hogy egyesületünk határozatképes.

Elnök : Juhász István
Jegyzőkönyvvezető: Égnerné Prantner Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítők:    Berki Sándor  és
   Berkiné Tózer Erika

I. napirendi pont: Az elnök beszámolója

1. kérdés: Két új jelentkezőről Istványi Attila és Dr. Türgyei Róbert felvételéről szavazzunk.

A tagság egyhangúlag elfogadja soraiba a két jelentkezőt.


2. Az elnök a beszámolót ismerteti.
Lőrincz József a Gazdasági bizottság elnöke vázolja az egyesület pénzügyi helyzetét, elmondja, hogy veszteséggel zártuk az évet.

Az etikai és fegyelmi bizottság vezetője Köllő Imre távolléte miatt, az elnök Juhász István elmondja, hogy a tavalyi év folyamán sem kellett a fegyelmi bizottságot összehívni, mivel a tagságból senki nem követett el fegyelemsértést.


                                                                             -1-

 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
 Magyar Szekció Paksi Szervezete  7030 Paks, Dózsa György u. 54.
 Tel/Fax.: (75) 510-640,  BM.: (23) 60-28, Fax.: (23)  60-80,  30/ 238-0095
 E-mail:juhaszis@tolna.police.hu ,web lap:www.ipa-paks.com


Jegyzőkönyv
2012.02.09.

Elnök: felteszem a kérdést, hogy a jelenlévők +9 fő elfogadják-e a beszámolót a kiegészítéssel?

A tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

II. napirendi pont: 2013. 01. hótól a tagdíjemelés kérdése

Juhász István elnök előterjeszti, hogy a tagdíj jövő évtől 6 000,- Ft-ra emelkedjék, erre reagálva Mónus Attila Úr írásos javaslatot tett a tagdíj 7 000,- Ft-ra emeléséről.
Lőrincz József felszólalásában a 6 000 Ft-ot támogatja.

Elnök: Szavazunk a 6 000,- Ft-ról!
A tagság egyhangúan elfogadta a tagdíj 6 000,- Ft/fő-re történő emelését 2013. 01. hónaptól.

III. napirendi pont: Egyebek

Csehország footsall vándorkupa.  
Juhász István kérdezi: Elvben amennyiben van rá jelentkező akkor elfogadja-e a tagság, hogy a 100 € nevezési díjat valamint az IPA tagok és a nem tag focisták egy éjszakáját az egyesület fizesse, de a további költség a résztvevőket terheli, azaz önköltséges.  

A tagság egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

Seresné Rujder Márta kérdez: A tavalyi színházlátogatási felvetésre van-e igény az idén is?

A tagság egyhangúan elfogadja, hogy a Csengey Dénes Művelődési Központban adhoc jelleggel megrendezésre kerülő előadásokra jegyet vásároljon –érdeklődésnek megfelelően – az IPA tag részére.

A közgyűlést az elnök bezárja 2012.02.09. 15:27 órakor.


Égnerné Prantner Katalin sk.     Juhász István sk.
      Jegyzőkönyvvezető       Elnök


Berki Sándor sk.      Berkiné Tózer Erika sk.
Jkv. hitelesítő       Jkv. hitelesítő 
 
Back to content | Back to main menu