International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közhasznú

Közérdekű > 2013


IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 54


2013. évi
Közhasznúsági jelentése


Paks, 2014. március 05.
Juhász István r.alezr.
elnök
IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete 2013 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1224 ezer Ft, a saját tőke 1224 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 1.007 ezer ft támogatást kapott különböző címen (APEH 1%, MVM  Paksi Atomerőmű Zrt, Rendőrőkért Közbiztonsági Alapítvány). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak 2013-as évben személyi jellegű ráfordítása 0 Ft. volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.


7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az egyesület célja:
-az IPA Paksi Szervezete tagjainak
 az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez
 az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához.
 Elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését a kulturális, sport és szabadidő lehetőségek megteremtését valamin t szakmai kapcsolatok szélesítését.
 Tagsági, szervezeti újság kiadása, a tagság szélesebb tájékoztatása céljából
 IPA Baráti Kör szélesítése , minél több külső személyt , szervezetet megismertetni az IPA eszméivel..

Az IPA Paksi Szervezete 2013-es évben több hazai és nemzetközi rendezvényt tartott.
Az első jelentősebb rendezvényünk 2013.március 01-én volt a hagyományos Támogati est. Ezen a rendezvényen Egyesületünk kiváló munkát végzői és a támogatók voltak jelen.
Ugyanekkor 2013.március 01-03-a között rendeztük meg az V. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Tornát 4 ország csapatainak részvételével.

2013.május 10-11-én rendeztük meg a XV. Vörösmalom tavi halfogó versenyt kb 130 fő részvételével
2014.július 11-14-e között fogadta Egyesületünk a lengyel és szlovák IPA delegációt ,melynek keretében Villányt, Siklóst , Pécset és természetesen Paksot és az Atomerőművet mutattuk meg kollégáinknak.
2013.augusztus 09-10én rendeztük meg immár XVIII. Alkalommal az Atomzsaru Országos Strandfoci Tornát a Paks Ürgemezei Strandon.

Utolsó jelentősebb eseményünk 2013. október 05-én volt a XVI. Dr.Oláh László IPA Emlék Lőbajnokság és Bográcsétel Főző versenyt.
Támogattuk továbbá egyik kollégánk  Kutasi Gábor úr levelezését ami a amatőr Rádió Világbajnokságon való részvételt segítette.

Ezen rendezvények mellett Egyesületünk tagjai több hazai versenyen is részt vett.

Paks, 2013. május 16.Juhász István r. alezr.
elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezet közgyűlése 2013. május 16.   ülésén elfogadta.

 
 
Back to content | Back to main menu