International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közhasznú

Közérdekű > 2012


IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 54

2012. évi
Közhasznúsági jelentésePaks, 2013. március 06.
Juhász István r.alezr.
                                            elnök
IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 614 ezer Ft, a saját tőke 614 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 323 e ft támogatást kapott különböző címen (APEH 1%, Paks Város Önkormányzat). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak 2012-es évben személyi jellegű ráfordítása 0 Ft. volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az egyesület célja:
-az IPA Paksi Szervezete tagjainak
 az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez
 az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához.
 Elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését a kulturális, sport és szabadidő lehetőségek megteremtését valamin t szakmai kapcsolatok szélesítését.
 Tagsági, szervezeti újság kiadása, a tagság szélesebb tájékoztatása céljából
 IPA Baráti Kör szélesítése , minél több külső személyt , szervezetet megismertetni az IPA eszméivel..

Az IPA Paksi Szervezete 2012-es évben több hazai és nemzetközi rendezvényt tartott.

Március 03-án rendeztük meg a szokásos IPA Nőnapi bálunkat ,melyre  100 fő jelentkezett és ünnepelte a Nőket.

2012.május 18-19-én tartottuk a XIV. Vörösmalom tavi  nemzetközi halfogó versenyt, kb 135 fővel, ezen rendezvényen Erdélyből, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek kollégák.

Ezt követően 2012.július 29-30-án megrendeztük a XVI.- Atomzsaru Országos Strandfoci Tornát   kb 400 résztvevővel a Paksi Ürgemezei Strandon..


A hagyományos éves rendezvényünk volt a Dr.Oláh László IPA Nemzetközi Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyünket  Biritón kb 400 fővel, ahol Lengyelországból fogadtunk egy 10 fős delegációt.

Ezen rendezvények mellett Egyesületünk tagjai nemzetközi és hazai versenyeken is részt vett. Pl Hodonin cseh városban a IV. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Tornán, Kalocsán a lőversenyen , különböző lőversenyeket , horgászversenyeken , stb.


Paks, 2013. március 07.Juhász István r. alezr.
elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezet közgyűlése 2013. április 11.  ülésén elfogadta.


 
 
Back to content | Back to main menu