International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közhasznú

Közérdekű > 2011


IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 54


2011. évi
Közhasznúsági jelentésePaks, 2012. május 15
Juhász István r.alezr.
elnök
IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2011-as esztendőről


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Ipa Magyar Szekció Paksi Szervezete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 384 ezer Ft, a saját tőke 384 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 435 e ft támogatást kapott különböző címen (APEH 1%, Paks Város Önkormányzat). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak 2011-es évben személyi jellegű ráfordítása nem volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az IPA Paksi Szervezete 2011-es évben több nemzetközi rendezvényt tartott.
Ennek keretében 2011.május 10-11-én tartottuk a XIII. Vörösmalom tavi  nemzetközi halfogó versenyt, kb 115 fővel.

Ezt követően 2011.júliusában ismételetn megrendeztük a XV.- Atomzsaru országos Strandfoci Tornát   kb 400 résztvevővel.

2011-ben ünnepelte egyesületünk a fennállásának 15.évfordulóját.Ebből az alkalomból olyan országok IPA Szervezeteit és a paksi helyi szervezeteket láttuk vendégül akikkel régóta jó kapcsolatot tart egyesületünk. Többek között delegáció érkezett, Romániából, Szlovákiából, Németországból, Lengyelországból, Szerbiából.
Az ünnepség keretén belül egy Információs kézikönyv került kiadásra ,mely a szárazföldi és vízi közlekedés szabályait , a tűzmegelőzési szabályokat és a Paksi Atomerőmű körzetében a katasztrófa védelemmel kapcsolatos általános tudnivalókat tartalmazza.

Az ünnepség zárójaként megtartottuk a XIV. Dr.Oláh László IPA Nemzetközi Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyünket  Biritón kb 400 fővel.

Ezen rendezvények mellett Egyesületünk tagjai nemzetközi és hazai versenyeken is részt vett. Pl Sepsiszentgyörgyön a III. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Tornán, Kalocsán a lőversenyen , stb.


Paks, 2012. május 15.Juhász István r. alezr.
elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány közgyűlése 2011. május 15 ülésén elfogadta.


 
 
Back to content | Back to main menu