International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Közhasznú

Közérdekű > 2014


IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 54


2014. évi
Közhasznúsági jelentése


Paks, 2015. március  09.
Juhász István r.alezr.
                                            elnök
IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2014-es esztendőről


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete 2014 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 539 ezer Ft, a saját tőke 1 539 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen  335 ezer ft támogatást kapott különböző címen (APEH 1%, Rendőrőkért Közbiztonsági Alapítvány). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítványnak 2014-es évben személyi jellegű ráfordítása 0 Ft. volt. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.


7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az egyesület célja:
-az IPA Paksi Szervezete tagjainak
 az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez
 az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához.
 Elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését a kulturális, sport és szabadidő lehetőségek megteremtését valamin t szakmai kapcsolatok szélesítését.
 Tagsági, szervezeti újság kiadása, a tagság szélesebb tájékoztatása céljából
 IPA Baráti Kör szélesítése , minél több külső személyt , szervezetet megismertetni az IPA eszméivel..

Az IPA Paksi Szervezete 2014-es évben több hazai és nemzetközi rendezvényt tartott.

2014.május 16-17-én rendeztük meg a XVI. Nemzetközi Vörösmalom tavi halfogó verseny, melyen 32 csapat vett részt , Szerbiából, Ukrajnából is,.
2014. május 23-24-én vettünk részt Galántán a helyi IPA 10 éves évfordulójára rendezett ünnepségen
2014.június 06-án immár 2. alkalommal vettünk részt Paks város nagy rendezvényén a Gasztro fesztivál focitornáján és főzőversenyén.
2014.augusztus 16-17-én rendeztük meg a XIX. RKA Atomzsaru Országos  Strandfoci tornát a paksi ürgemezei Strandon
2014.október 04-én rendeztük meg a XVII. Dr.Oláh László  IPA Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyét a Paks Biritói lőtéren.   Paks, 2014. március 09.


Juhász István r. alezr.
elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést az IPA Magyar Szekció Paksi Szervezet közgyűlése  2015. április 23.-i ülésén elfogadta.


 
 
Back to content | Back to main menu