International Police Association Paks

Go to content

Main menu

Történelem

Közérdekű

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Magyar Szekció Paksi Szervezete 7030 Paks,Dózsa György u.54.
Tel/Fax.: (75) 510-640, (75) 510-642, BM.: (23) 60-28, Fax.: (23) 60-89, 60-80


AZ IPA Paksi Szervezet rövid története a megalakulástól
-----------------------------------------------------------------------------------------

1996. december 03-án a Paksi Rendőrkapitányságon dolgozó IPA tagok
elhatározzák, hogy egy önálló tagszervezetet hoznak létre IPA Magyar
Szekció Paksi Szervezet néven.

A Szervezet megalakulásakor (1996. december  03.) a vezetőség :

Elnök:                  Köllő Imre r. alezredes
Alelnök:               Berkiné Tózer Erika r. fhdgy.
Titkár:                  Juhász István r. szds.
Gazdasági vezető: Neidert Imre r. őrgy

Az 1997-es esztendő az Országos Szekcióval való ismerkedéssel és az első
kapcsolatfelvételekkel kezdődik.

1997 áprilisában az IPA Paksi Szervezete és a Bölcskei Önkormányzat egy
Országos IPA rendezvényt szervezett

Még ugyanebben az évben segítséget nyújtottunk egy Országos Gépjármű
konferencia létrehozásában ,mely a gépjármű felderítéssel foglalkozó kollégákat
hozta egymáshoz közelebb.

1997 nyarán megrendezésre került a Strandfoci Bajnokság ,mely országos
visszhangra talált.

1997 év végén megrendezésre került az I. IPA bál, melyen a kollégák valamint a
barátok, ismerősök már nagyon hiányoltak.1998.március 03.
---------------------


Tisztújító közgyűlést tartott a Szervezet a különböző beosztási változások miatt.
 
A közgyűlés új vezetőséget választott meg:

Elnök:                   Neidert Imre r. őrgy.
Alelnök:                Dravecz Ferenc r. fhdgy.
Titkár :                  Juhász István r. szds.
Gazdasági vezető:  Kródi Józsefné pa.


1998-ban tárgyalásokat folytattunk Paks Város Önkormányzatával, a városi
címer használatáról, és egy telekről, mely Cseresznyés pusztában található.

Ugyancsak tárgyalásokat folytattunk a Dunamenti Szövetkezettel is, hogy egy
másik telekrészt megvásároljunk, hogy a két telken egy IPA házat tudjunk  
építeni.
Bor Imre polgármester úrral és  Száraz István úrral folytatott tárgyalások ered-
ményeként a két telek az IPA Szervezetünk birtokába került.

A ház tervezését az engedélyeztetési eljárást megkezdtük.

1998.szeptember 11-én megrendeztük a Biritói lőtéren az I. Dr. Oláh László IPA
Emlék Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyt.


Több mint 60 csapat nevezett a versenyre, többek között SFOR alakulat,
honvédségi  alakulatok, BV-i intézet hivatásos állományú tagjai,PA.RT
Biztonsági szolgálatának fegyveres alakulatai, valamint egyéb baráti társadalmi
szervezetek tagja ( cégek, rádió,újság, stb)

1998.november 20-án IPA Országos Elnökségi ülést rendeztünk meg Bölcskén
az Önkormányzat segítségével.1999-es esztendő
-----------------------

Az új évben a taglétszámunk 59 főre emelkedett.

Az 1999-es esztendőt az IPA Paksi Szervezete azzal kezdte, hogy megrendezte
hosszú idő után a I. IPA bált.
A rendezvényen tagok, hozzátartozók, pártoló tagok és barátaink vettek részt.

A Paksi Atomerőmű Rt Füzestaván megrendezésre került 1999.június 05-én  az
IPA Paksi Szervezet I. Halfogó versenye.

A baráti kapcsolatok bővülésére jó példa a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesületével
és a Diana Lövészklubbal kialakított kapcsolat, valamint a Markaz Önkormány-
zattal kialakított baráti viszony.

1999. szeptember 11-én megrendezésre került a II. Dr.Oláh László IPA Pisztoly
Emlék Lőbajnokság és Bográcsétel főző verseny a Paks-Biritói lőtéren.

A versenyen kb. 300 főt  láttunk vendégül akik remekül érezték magukat és az
ételek is kiválóra sikerültek, mint azt Pákolitz Judit a hagyományos és Mai Magyar
Konyha Magazin Főszerkesztője mint zsűri elnöke megállapította.

1999. évben elkészült az IPA ház tervrajza,  melyet benyújtottunk a hatóságok
felé engedélyeztetési eljárás lefolytatásra.

1999. évben felvettük a kapcsolatot a Galántai rendőrkapitányságon működő IPA
csoporttal akinek a vezetője Viczén Zoltán úr. Egy delegáció érkezett Galántáról
a helyi kapitányság vezetőjének irányításával.   

Még ebben az évben az IPA Paksi Szervezet viszonozta a baráti látogatást
Galántán, mely tovább erősítette a két szervezet között kialakult barátságot és
felmerült a további szoros együttműködés lehetősége.2000-es esztendő
----------------------

A szervezet taglétszáma 59 főre emelkedett, de távozók is voltak.

Az IPA Paksi Szervezet Vezetősége 2000.február 22-én Aranydiploma
adományozására tett javaslatot Lazók Albertné a Neutron KFt ügyvezetője
és Kiss József Bölcske település Polgármesterének.

A két támogatónk később ünnepélyes keretek között Budapesten átvette
Az Aranydiplomát a kibővített Elnökségi ülésen.

2000.március 31-én pályázatot nyújtottunk be a Paks Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt "Nagyadózók 2000" című
pályázatra egy több nyelvű -német, angol- kiadvány támogatására.
Azonban érdemi elbírálást nem kaptunk, és a kiadványt nem sikerült létrehoznunk.

2000.március közepén ismét nagy sikerrel rendeztük meg az IPA bált közel
400 fő vendég részvételével.

Ebben a hónapban felvettük a kapcsolatot Farkasinszky Csaba úr segítségével
Az IPA Németországi Szekció  Saarland-i és  Neukircheni csoportjával.
Ők egy delegációval baráti látogatáson vettek részt és szóbeli megállapodás
jött létre egy kötendő testvéri együttműködés lehetőségéről.

2000. áprilisában -rendőrségi naphoz kapcsolódó rendezvények idején-vendégül
láttuk az Osztrák Szekció Bécsi Csoportjának tagjait Erich Kraus úr vezetésével.

2000. június 03-án megrendeztük a már hagyományos II.Halfogó verseny a
PA.RT.Horgászegyesület Füzes taván 10 csapat részvételével kb. 50 fővel.

2000.szeptember 09-én rendeztük meg a III. Dr. Oláh László IPA Pisztoly Emlék
Lőbajnokság   és Bográcsétel főző versenyt kb.180 fő részvételével.

2000. október 22-én írásos megállapodásra aláírására került sor az IPA Magyar
Szekció Paksi Szervezete valamint az IPA Németországi Szekció Saarland-i és
Neukirchen-i Csoportja  között egy Testvéri Együttműködésről
Az aláíró felek : Neidert Imre Elnök ,Werner Delles Elnök és Werner Busch
Elnök urak voltak.2001-es esztendő
---------------------

Tagságunk 2001 márciusában ismét részt vett a már hagyományos IPA bálon.

2001. június 16-án megrendeztük a III. Füzestavi Halfogó versenyt a PA.RT
Horgászegyesület halastaván.

Több vendéget fogadtunk a nyár folyamán, akik már szinte barátként látogattak
el hozzánk.

Különböző programokat szerveztünk számukra- Látogató központ megtekintése,
Atomerőmű üzemi területének látogatása, kirándulások, közös ebédek, vacsorák
a tagságunkkal.  

2001. szeptember 08-án ismét megrendezésre került a IV.Dr Oláh László
Emlék Pisztoly Lőbajnokság és Bográcsétel főző verseny, melynek helye ezúttal
is a  Paks-Biritói lőtér volt.

2001. december 03-án a Neukircheni IPA csoport meghívására néhány napot
töltöttünk Neukirchenben , ahol ismét kifejezésre került baráti szándékunk.

Egy számító gépet kaptunk ajándékba a Neukircheni Csoporttól a jobb
kommunikáció kialakítása érdekében.

Ebben az évben több versenyen vettünk részt -Kalocsán a kiírt lőversenyen,
Sopronban a hagyományos Nemzetközi IPA lőversenyen , Szolnokon a
Horgászversenyen, stb.

2001 év végén megérkezett az IPA ház építési engedélye, de kérdésessé vált
felépítése a magas árak miatt.2002.esztendő
--------------------

Neidert Imre Elnök úr nyugállományba vonulása miatt tavasszal nem került
megrendezésre a tavaszi IPA bál.

2002.május 24-én a fenti okok miatt Tisztújító közgyűlés összehívására került
sor.

A közgyűlés új vezetőséget választott meg:

Elnök:                              Juhász István r. őrgy.
Alelnök:                           Farkas Imre r. tzls.
Titkár:                       Czobor Borbála r. alezr.
Gazdasági vezető:            Lőrincz József r. alezr.

A közgyűlésen leszavaztuk  az IPA ház építésének tervét a kb. 15 milliós
költségvetés miatt valamint a fenntartási és berendezési költségek miatt.

2002.június 22-én azonban a nehézségeink ellenére megrendeztük a PA.RT
Horgászegyesület halastaván a IV. Füzestvai Halfogó versenyünket közel 16 csapat
részvételével, melynek most is nagy sikere volt.

2002.  szeptember 14-én immár ötödik alkalommal rendeztük meg a
Dr.Oláh László Emlék Pisztoly Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyt.
Kis mértékben átírásra került a korábbi kiíráshoz képest a verseny, mert a
támogató barátaink sportpisztollyal mérték össze erejüket.  

2002 szeptember 15-én felvettük a kapcsolatot a lengyel IPA Szekció varsói
szervezetével és várjuk jelenleg a válaszukat.


Minden évben megtartottuk  azokat a rendezvényeket amelyeket hagyományteremtő
Céllal indítottunk. Így a horgászversenyt, az Atomzsaru Strandfocit és a Dr. Oláh László
Lőbajnokság és Bográcsétel főző versenyt is.

Kapcsolatainkban azonban lényeges változást történt 2003-ban ismét felvettük a kapcsolatot a Galántai IPA szervezettel és újra közös programokat szerveztünk.

2005 március 15-én  egy másik testvérváros IPA  szervezetének vendégei voltunk mégpedig  Kézdivásárhelyen.Ettől fogva rendszeressé vált a kapcsolat a két szervezet és a két rendőrség.Nem sokkal később 2006 elején újabb külföldi kapcsolat teremtésre került sor , a Hargita megyei  Székelyudvarhely IPA Szervezetével.

2007-ben nyitott Egyesületünk és egy újabb országot " hódítottunk" meg  az IPA szellemisége révén, mégpedig a IPA Lengyel Szekció Leszno-i Szervezetét láttuk vendégül.

Ettől fogva rendezvényeink mindig nemzetközi jelleget öltöttek, hiszen a rendezvényeinken rendszeres résztvevők a külföldi vendégek és természetesen mi is ellátogatunk barátainkhoz.

2007-ben az IPA Paksi Szervezete szervezésében egy 9 fős csapat utazott ki Hollandiába Groenlo-Eibergen -ba egy a Világ Rendőreinek Kispályás Teremtornára. Itt a 17-36 között végzett csapatunk.

2008.megismerkedtünk a horvátországi IPA Eszéki Szervezetével és még ebben az évben
szeptember 24-26 között egy nemzetközi konferenciát szerveztünk, a " Schengeni csatlakozás következtében megváltozott szakmai feladatok " címmel.
Ezen a rendezvényen jelen volt a galántai, kézdivásárhelyi, székelyudvarhelyi, lesznoi , eszéki és a paksi IPA szervezet képviselői, tagsága.

2009 nyarán újabb kapcsolatok felvételének lehetősége bontakozott ki, mégpedig a horvát tenger közepén található BRACS szigeten dolgozó rendőrkollégákkal, valamint a görög Kavala város rendőrségével.  

2003 óta minden évben Nőnap táján egy Nőnapi IPA bált rendezünk, melyre egyre nagyobb létszámban jönnek el fiatal kollégáink.

2009.márciusában egyesületünk tagsága megszavazta, hogy  2009. március 06-tól közhasznú szervezetté váljunk. Jelentős lehetőségek nyíltak a pályázatírásban ezáltal.

2010-ben tovább folytatjuk a hagyományos rendezvényeinket, ápoljuk kapcsolatrendszerünket és újabb lehetőségeket keresünk Európában.   
 
Tagságunk létszámának növelése a cél ,valamint olyan programok szervezése, lebonyolítása, mely a tagság igényeinek megfelel.Paks, 2010. április 1.                       Juhász István elnök

Back to content | Back to main menu